Rajasthan Tourism Fairs & Festival Calendar till 2020

Fairs and Festivals Place Vikaram Samwat 2017 2018 2019 2020
Kite Festival Jaipur Paush-Shukla, (14-15) 13-14 Jan. 13-14 Jan. 13-14 Jan. 13-14 Jan.
Camel Festival Bikaner 2nd Sat-Sun of Jan 14-15 Jan. 13-14 Jan. 12-13 Jan. 11-12 Jan.
Kumbhalgarh Festival Kumbhalgarh 1-3 Dec. 1-3 Dec. 1-3 Dec. 1-3 Dec.
Nagour Festival (Ramdeoji Cattle Fair) Nagour Magh-S (5-8) 1-4 Feb. 22-25 Feb. 10-13 Feb. 30 Jan.-2 Feb.
Desert Festival Jaisalmer Magh-S, (13-15) 8-10 Feb. 13-14 Jan. 12-13 Jan. 11-12 Jan.
Beneshwar Fair Beneshwar (Dungarpur) Magh-S, (11-15) 8-11 Feb. 27-31 Jan. 15-19 Feb. 5-9 Feb.
Braj Holi Festival Bharatpur Phalgun-S (11-13) 7-8 Mar. 25-26 Feb. 16-17 Mar. 5-6 Mar.
Dhulandi Festival Jaipur 13 Mar. 2 Mar. 21 Mar. 10 Mar.
Gangaur Festival Jaipur Chaitra-S (3-4) 30-31 Mar. 18-19 Mar. 6-7 Apr. 28-29 Mar.
Mewar Festival Udaipur Chaitra-S (3-5) 30 Mar.-1 Apr. 20-22 Mar. 8-10 Apr. 27-29 Mar.
Mahaveerji Fair Sawai Madhopur Chaitra-S (9-15) 9 Apr. 28 Mar. 18 Apr. 6 Apr.
Summer Festival Mount Abu Vaishakha(13-Budh Purnima) 9-10 May 29-30 Apr. 17-18 May 6-7 May
Teej Festival Jaipur Shravan-S (3-4) 26-27 July 13-14 Aug. 3-4 Aug. 23-24 July
Kajli Teej Bundi Bhadra-K (2-3) 8-9 Aug. 28-29 Aug. 17-18 Aug. 5-6 Aug.
Abhaneri Festival Dausa 21-23 Sept. 10-13 Sept. 29-30 Sept. 17-19 Sept.
Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S (14-15) 4-5 Oct. 23-24 Oct. 12-13 Oct. 30-31 Oct.
Ranakpur Festival Pali December 21-22 Dec. 21-22 Dec. 21-22 Dec. 21-22 Dec.
Matshya Festival Alwar November 25-26 Nov. 25-26 Nov. 25-26 Nov. 25-26 Nov.
Pushkar Fair Pushkar (Ajmer) Kartik-S (7-15) 28 Oct.-4 Nov. 15-23 Nov. 4-12 Nov. 22-30 Nov.
Chandrabhaga Fair Jhalawad Kartik-S 14 Magh-K-1 3-5 Nov. 22-24 Nov. 11-13 Nov. 29 Nov.-1 Dec.
Bundi Utsav Bundi 6-7 Nov. 26-28 Nov. 15-17 Nov. 3-5 Dec.
Winter Festival Mount Abu Pausha 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec.
Kolayat Fair Bikaner Kartik Poornima 2-4 Nov. 21-23 Nov. 10-12 Nov. 28-30 Nov.
Dusherra Festival Kota 30 Sep.-17 Oct. 18 Oct.-5 Nov. 7 Oct.-26 Oct. 25 Oct.-13 Nov.
Adventure Festival 30 Sep.-17 Oct. 18 Oct.-5 Nov. 7-26 Oct. 25 Oct.-13 Nov.


Rajasthan Tourism Events CalendarFairs and Festivals Place 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jaipur Literature Festival Jaipur 24-28 Jan. - - - - - - - 21-25 Jan. -
Jaipur Polo Jaipur Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan.
Vintage Car Rally Jaipur Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. 26-27 Feb. Feb.
Rajasthan Day Celebration Jaipur Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. 28-30 Mar. Mar.
The Great Indian Travel Bazaar Jaipur Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr.
Jewellers Association Show (JAS) Jaipur 22-25 July 22-25 July 22-25 July 22-25 July 22-25 July 22-25 July 22-25 July
Forhex Fair Jaipur Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 13-15 Aug. Aug.
Jaipur Jewellery Show Jaipur - - - 21-23 Dec. 23-26 Dec. 22-25 Dec.

© 2014 Siddartha Vacations Pvt.Ltd. Designed & Developed by Innate Solution